Ex-delinquenten en verslaafden minste kans op werk

Category: Netherlands

Mensen met een verslavingsachtergrond en ex-gedetineerden worden door een werkgever het minst gemakkelijk geaccepteerd als werknemer dan andere mensen met een arbeidsbeperking. Een onderzoek van Start Foundation geeft gemeenten inzicht in het succes van plaatsing van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

In het rapport van Start Foundation worden vier categorieën onderscheiden. Personen uit de lichtste categorie worden het makkelijkst geaccepteerd door werkgevers. In de lichtste categorie gaat het bijvoorbeeld om chronisch zieken, en mensen met autisme, ADHD en schulden. Moeilijker op de arbeidsmarkt te bemiddelen zijn mensen in een rolstoel en kankerpatiënten. De acceptatie van sollicitanten met psychiatrische problemen of  een gok- of alcoholverslaving ligt nog moeilijker bij werkgevers.

Onbekend

Ex-delinquenten en drugsverslaafden (categorie 4) zijn het minst gewild bij ondernemers. De onderzoekers constateren wel dat ‘bekend ook minder onbemind maakt’. Werkgevers accepteren namelijk iemand met een arbeidsbeperking sneller als ze zo’n medewerker al in dienst hebben.

Tegenprestatie

Gemeenten proberen mensen met een beperking op de arbeidsmarkt te bemiddelen, onder meer door te onderhandelen met ondernemingen. De inkoop van producten door gemeenten wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een ‘sociale tegenprestatie’: het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Rendement

Ruim 200 werkgevers vulden de enquête in. Start Foundation introduceert met het onderzoek de zogenoemde Profielacceptatie-schaal. Daarmee kunnen gemeenten meten hoe ze de meeste “social return” krijgen in de onderhandelingen over banen voor mensen met een beperking. De Profielacceptatie-schaal geeft aan dat, als je met succes werkzoekenden met de zwaarste profielen aan een baan helpt of houdt, dit maatschappelijk gezien het meeste rendement oplevert.

Arbeidsmarkt

Het recidivecijfer in Nederland is hoog: na zes jaar gaat ruim 70% procent van mensen met een detentieverleden opnieuw in de fout. Vrijwilligers moeten een grote rol spelen in de nazorg aan ex-gedetineerden


Souce: https://www.zorgwelzijn.nl/ex-delinquenten-en-verslaafden-weinig-kans-op-werk-1531334w/

Image: ANP